اطلاعات مراسم

شب شهادت حضرت  موسی بن جعفر علیه السلام

ســـخــنـــران :

دکتر حشمت الله قنبری

مـــادحین:

حـــــاج محـــــمدرضـــــا طاهـــری
کــــــربـــــلایـــــــی‌ حــســـیـــن‌ طاهـــــــری