اطلاعات مراسم

شب میلاد امام سجاد علیه السلام

ســـخــنـــران :

دکتر حشمت الله قنبری

مـــادحین:

حـــــاج مرتضی طاهـــری

حـــــاج محـــــمدرضـــــا طاهـــری
کــــــربـــــلایـــــــی‌ حــســـیـــن‌ طاهـــــــری