اطلاعات مراسم

شب میلاد امام حسین علیه السلام

ســـخــنـــران :

استاد علی اکبر رائفی پور

مـــادحین:

حـــــاج محـــــمدرضـــــا طاهـــری
کــــــربـــــلایـــــــی‌ حــســـیـــن‌ طاهـــــــری