اطلاعات مراسم

شب چهارم ماه مبارک رمضان

ســـخــنـــران :

شَیخ مصطفی کرمی

مـــادحین:

حاج رضا پور احمد

حــــاج مـحــــمــــدرضــــا طاهــــــری
کــربــلایــی حــــســــیــــن طاهــــری