اطلاعات مراسم

شب هفم ماه مبارک رمضان

ســـخــنـــران :

شَیخ مهدی حسن آبادی

مـــادحین:

حــــاج مـحــــمــــدرضــــا طاهــــــری

حــــاج مـحــــسن عرب خالقی

کــربــلایــی حــــســــیــــن طاهــــری