اطلاعات مراسم

شب پنجم ماه مبارک رمضان

ســـخــنـــران :

شیخ مصطفی کرمی

مـــادحین:

حاج موسی رضایی

حــــاج مـحــــمــــدرضــــا طاهــــــری
کــربــلایــی حــــســــیــــن طاهــــری