اطلاعات مراسم

شب بیست‌‌وششم ماه‌مبارک‌رمضان ۱۴۴۰

سخنـران : استاد علی اکــــبر رائفی پور

با مداحی : حــــاج محـمـدرضا طاهــری
حــــــــــاج مـــحـــمـــد صـــمـــیــمـــــی
کــــربــلایــــی مــحــمــد اســداللـهــــی
کــــربــلایــــی حـــســـــیـــن طاهـــــری