اطلاعات مراسم

شب بیست‌‌وپنجم ماه‌مبارک‌رمضان ۱۴۴۰

سخنران : دکــتر حشـمـت‌الله قـنـــبــری

با مداحی : حاج مـحـمــدرضـا طاهـــری
حـــــاج کـــــاظـــــم غــــفـــــارنـــــــژاد
حــــــــــاج یــــــــــزدان نـــــاصــــــــری
حـــــاج عــــبـــدالـــــرضـــــا هـــلالـــی