اطلاعات مراسم

شب اول مناجات شب‌های ماه‌مبارک‌ رمضان

ســـخــنـــران :

شَیخ مصطفی کرمی

مـــادحین:

حــــاج مـحــــمــــدرضــــا طاهــــــری
کــربــلایــی حــــســــیــــن طاهــــری