اطلاعات مراسم

شب هجدهم ماه مبارک رمضـان ۱۴۴۰
.
.
سخنــران : حــــاج مــهــدی قاســـمــی
.
.
با مداحی : حــــاج مرتـضی طاهــــری
حــــاج مـحـــــمـــدرضـــــا طاهــــــری
حــــاج حــــمـــــیـــــــد دادونــــــــدی
کــــربــــلایــــی مجــــید قناعت‌جـــو
شعرخوانی: برادر اصغـر اعــــرابــــی