اطلاعات مراسم

شب یازدهم ماه مبارک رمضان

ســـخــنـــران :

شیخ مهدی شریف

مـــادحین:

حــــاج مـحــــمــــدرضــــا طاهــــــری

کــربــلایــی مهدی مقدم

کــربــلایــی حــــســــیــــن طاهــــری