اطلاعات مراسم

جشن بزرگ نیمه شعبان

ســـخــنـــران :

حجت الاسلام محمود ریاضت

مـــادحین:

حــــاج منــصور ارضــــی
حــــاج ســــعــــیــــد حــــــــدادیــــان
حــــاج مــــحــــمــــود کــــریــــمــــی
حــــاج مـحــــمــــدرضــــا طاهــــــری
کــربلایــی محــمـدحسین حــدادیــان
کــربــلایــی حــــســــیــــن طاهــــری