اطلاعات مراسم


#جشن‌ولادت‌سرداران‌کربلا

شیخ مهدی شریف

حاج محمدرضاطاهری
کربلایی حسین طاهری

حاج احمد نيكبختيان

ازپنجشنبه۳۰فروردین‌به‌مدت۳شب
#ازنمازمغرب‌وعشا

مجیدیه‌شمالی،بالاترازمیدان‌ملت
خ‌صباح‌غربی،مسجدالهادى