اطلاعات مراسم

مراسم دعای کمیل

پنچ شنبه۱۳دی ماه۱۳۹۷ 

سخنران:

قرائت توسط حاج محمدرضا طاهری

عزاداری: كربلايی‌حسين‌طاهری

خیابان ایران کوچه کبریتچی